บาคาร่าออนไลน์ ตกงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นาน 6 เดือน

บาคาร่าออนไลน์ ตกงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นาน 6 เดือน

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน บาคาร่าออนไลน์ รายงาน มติช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีโควิด-19 ความว่า นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชน กรณีคณะกรรมการประกันสังคมมีมติ ในวันนี้ 20 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน 

กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้

– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้/ อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563

3. ในเรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง

ในการนี้ นายสุทธิฯ กล่าวต่อไปว่า ตนได้เร่งรัดกระบวนการออกกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้เตรียมการในส่วนของกระบวนการรองรับการออกกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต่อไป

โควิด-19 สถิติ 23 มีนา ติดเชื้อ 336,000 ราย อิตาลีตายพุ่ง 5,476 ราย สถานการณ์ไวรัสโควิด 23 มีนาคม 63– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก  3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ด้านยอดผู้เสียชีวิต มีรายงานล่าสุดจาก Johns Hopkins CSSE ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10:38 น. ตายทั่วโลก 14,641 อัตราการเสียชีวิต 4.35 % รักษาหาย 98,333 คิดเป็นร้อยละ 29.26 จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 336,000 ราย ใน 173 ประเทศ ทางด้านอิตาลียังคงวิกฤติหนัก ผู้ติดเชื้อทะลุถึง 59,138 เสียชีวิตนับ 5,476 ราย (แซงจีนแล้ว) คิดเป็น 9.25 % รักษาหาย 7,024 คิดเป็น 11.87%

จับแล้ว ! ร้านอาหารเปิดให้ลูกค้านั่งทาน นั่งสังสรรค์ในร้าน ท้าทายกฎหมาย COVID-19

ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง เข้าจับกุม ร้านอาหารปาเต๊ะ สนามบินน้ำ เปิดท้าทายกฎหมาย ไม่สนคำสั่งผู้ว่าฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 21 มี.ค.2563 นายก่อพงษ์ จันทน์ชุ่ม ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ฝ่ายปกครอง เข้าจับกุมร้านอาหารปาเต๊ะ สนามบินน้ำ ตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หลังฝ่าฝืนคำสั่ง นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรณีที่ยังเปิดให้บริการลูกค้า โดยมี นายสิทธิชัย ชูประสิทธิ อายุ 28 ปี รับเป็นผู้ดูแลร้าน

เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดใบเสร็จค่าอาหารไว้เป็นหลักฐาน โดยกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีที่ 782/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่ามีลูกค้ามาใช้บริการภายในร้าน นั่งสังสรรค์ สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ

ซึ่งโรงหนังแบบ Drive-In ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ เห็นได้จากมีซีรีส์หลายเรื่องที่เลือกให้ตัวละครมาดูหนังแบบ Drive-In ร่วมกัน เช่น Touch Your Heart และ Fight for My Way นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างบรรยากาศและความโรแมนติกได้เป็นอย่างดี บาคาร่าออนไลน์