สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

วิวัฒนาการ: สมดุลระหว่างงานและชีวิต

วิวัฒนาการ: สมดุลระหว่างงานและชีวิต

John Whitfield ประเมินผลการศึกษา ที่จัดการกับความขัดแย้งเชิงวิวัฒนาการที่อยู่เบื้องหลังความไม่เท่าเทียมกันในที่ทำงาน สงครามแห่งเพศ: ความขัดแย้งและความร่วมมือได้หล่อหลอมชายและหญิงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันอย่างไร พอล ซีไบรท์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน: 2012 256 หน้า $24.95, £16.95 9780691133010...

Continue reading...